Doelstelling

Uit het beleidsplan 2010 ….

‘SVR wil een actieve, open en florerende vereniging zijn zowel gericht op breedtesport als op topsport met de ambitie in de nabije toekomst weer toptalenten af te leveren’.
‘SVR stelt een ieder, jong én oud, in staat zich door middel van daarop toegesneden trainingen, zoveel als mogelijk tot het door hem of haar zelf gewenste niveau in de schaats- en/of skatesport te bekwamen, zowel in wedstrijd als recreatief verband.’

Een belangrijke voorwaarde hiertoe is een 400 meter ijsbaan in of nabij Rotterdam. Zolang deze er nog niet is, zal SVR alles in het werk stellen om de realisering ervan te bespoedigen.

Reacties gesloten