Veilig sportklimaat

Een veilig gevoel in de sport krijg je niet alleen wanneer blessures worden voorkomen, maar ook als je je tijdens het sporten gerespecteerd en gewaardeerd voelt. Of dat nu in de rol van sporter, vrijwillig kaderlid of scheidsrechter is. Je wil je sport altijd kunnen uitoefenen in een leuke, gezellige omgeving waarin je je op geen enkele wijze bedreigd voelt. Mensen die zich prettig voelen en met plezier hun sport beoefenen zijn het belangrijkste uithangbord voor die sport en hun vereniging. Schaatsvereniging Rotterdam streeft naar een veilig sportklimaat voor iedereen. Om dit te bereiken hebben wij:

  • Een gedragscode voor onze trainers en begeleiders;
  • De verplichting, dat elke trainer en begeleider die omgaat met minderjarigen bij aantreden en vervolgens eenmaal per 3 jaar een Verklaring Omtrent Gedrag overlegt.

Zie ook: http://knsb.nl/sociale-veiligheid-praktische-uitvoering/verklaring-omtrent-gedrag-vog/

Sport en Seksuele Intimidatie

Sporten en seksuele intimidatie, ze zouden geen enkele relatie met elkaar moeten hebben. Maar het tegendeel is waar. Nog steeds vinden er binnen de sportwereld incidenten plaats variërend van seksueel getinte opmerkingen tot aanrandingen en verkrachting aan toe. Bij seksuele intimidatie gaat het niet zozeer om de trainingsomstandigheden, maar om de machtsverhoudingen tussen mensen. Minderjarigen zijn hierbij de meest kwetsbare groep. Vanaf 1997 is de gehele sportwereld gestart met het opzetten van preventiebeleid om dit soort incidenten tegen te gaan. Ook onze vereniging voert gericht beleid op het voorkomen van seksuele intimidatie. Sporters en werkers in de sport moeten zelf op de hoogte zijn van het aandeel dat ze kunnen leveren om seksuele intimidatie tegen te gaan. Laten we met elkaar zorgdragen dat ál onze sporters veilig en met plezier kunnen sporten!

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

De rol van vertrouwenscontactpersoon (VCP) is om eerste aanspreekpunt te zijn. De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen en is het eerste aanspreekpunt binnen de verening. Daarnaast adviseren en stimuleren zij de vereniging om preventieve maatregelen te nemen. VCP-ers hebben een dubbele taak: de weg wijzen wanneer er vragen zijn en meedenken over preventie. Zij fungeren als eerste opvang voor leden met een klacht. SVR heeft een vertrouwenspersoon. Voel je je onveilig en/of wordt je geconfronteerd met ongewenst gedrag, dan kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon, namelijk:
Annemarie Sweep
vcp@svrotterdam.nl
06-50862151.

Zie ook Vertrouwenspunt NOC*NSF

Reacties gesloten