Categorieën

Zowel voor Langebaan als voor Marathon wordt gewerkt met categorieën. De KNSB kent de volgende leeftijdscategorieën:

  • Pupillen ( van 5 tot 12 jaar)
  • Junioren C (van 13 t/14 jaar)
  • Junioren B (van 15 t/m 16 jaar)
  • Junioren A (van 17 t/m 18 jaar)
  • (peildatum van alle categorieën is 30 juni 2016, de KNSB grens)
  • Senioren
  • Masters

Masters kennen voorts nog een indeling per 5 jaar

De uitgebreide leeftijdsindeling is te vinden op de website van de KNSB

Voor de verschillende wedstrijden wordt daarnaast nog een indeling gehanteerd gebaseerd op eerdere prestaties. Voor meer informatie m.b.t. Langebaan, zie http://www.knsbgewestzh.nl/langebaan/klassen-en-limieten/

Voor meer informatie m.b.t. Marathon, zie: http://www.knsbgewestzh.nl/marathon/reglementen/

Je kunt ook informeren bij Jacolien Vogelzang