Op 29 november wordt –ijs en weder dienende- Schaatsbaan Rotterdam aan het Toepad door de burgemeester geopend. SVR zal daarbij prominent aanwezig zijn. We hopen dat zoveel mogelijk van onze leden aanwezig zullen zijn. De feestelijke opening begint rond half zes. Aansluitend mag iedereen het ijs op. Schaatsen mee dus!

Dinsdag 12 november zijn Jacolien, Gerrit en Sander geïnterviewd door het AD. We hopen dat dat natuurlijk een mooi artikel oplevert dat nieuwe leden zal aantrekken.

Nieuwe leden / kleding

Het bestuur heeft recent een nieuwe flyer laten maken om zoveel mogelijk liefhebbers naar de nieuwe ijsbaan te krijgen en om meer bekendheid te geven aan SVR. We zullen jullie binnenkort benaderen om dit materiaal slim over de stad te verspreiden. Op de ijsbaan zelf zullen we SVR-ansichtkaarten gaan verspreiden. We hopen daarmee enthousiast geraakte Rotterdammers tot een nadere kennismaking met SVR te verleiden. Van groot belang is natuurlijk ook dat jullie veel aanwezig zullen zijn op de ijsbaan en dan met name op woensdagavond. SVR zal daar dan met drie trainers aanwezig zijn. Vanaf ongeveer kwart over 6 tot half 8. We hopen natuurlijk ook dat jullie dan wel in de echte SVR-kleding zullen verschijnen. Heb je dat nog niet aangeschaft, doe dat dan alsnog!

Tot snel op Schaatsbaan Rotterdam!