Het is nog vòòr half zes (de receptie begint om zes uur) als de eerste gasten binnendruppelen. Intussen wordt door de medewerkers van de Schaatsbaan de laatste hand gelegd aan heb winterplein. Het is best koud. Gelukkig loopt het snel vol en als de kunstschaatsters van kunstrijvereniging De Drechtsteden een demonstratie geven staan er al heel wat leden, oud-leden en genodigden aan de kant te kijken.

Na deze demonstratie springt oud-lid Rien de Roon op het podium en geeft de voorzitter van SVR, Sander de Iongh het woord.  Daarna gaat iedereen snel naar het ijs van de 400 meterbaan en na het startschot door Kees Verkerk rijdt iedereen een paar rondjes en is het seizoen van Schaatsbaan Rotterdam 2014-2015 geopend.

Vervolgens worden Kees Verkerk, Fred Nederlof (voorzitter Leonidas) en raadslid Jos Verveen geïnterviewd op het podium en krijgen ze uit handen van Alma Schröder de fantastische jubileum glossy aangeboden. Daarna is er een shortrackclinic op de funbaan en een mini-Elfstedentocht op de 400 meter baan.

Rond een uur of acht heeft iedereen het inmiddels flink koud en zoeken de meesten de warmte van het clubhuis op. Er vormt zich rond Kees Verkerk al snel een groepje oud-leden dat aan zijn lippen hangt. Aangezien Kees ‘achter de bar’ geboren is, heeft hij geen moeite de omstanders te vermaken met mooie anekdotes. Als ik op een gegeven moment probeer iedereen naar boven te dirigeren voor het eten wordt er uit de groep rond Kees geroepen dat ik nog even geduld moet hebben: ‘ze zijn pas in 1966’. Uiteindelijk kost het ruim een uur later weer even veel moeite om iedereen naar beneden te krijgen. Het is aan tafel heel gezellig.

Na nog wat mooie verhalen op het podium onder leiding van Rien, wat woorden van Gerrit van Kooten namens het Gewest Zuid Holland en het bondsbureau is het de beurt aan het bandje. Helaas blijkt het volume van het bandje wat erg hard en dreigt dat de genodigden te verjagen. Na een paar nummertjes wordt het repertoire gewijzigd en kan een ieder doorgaan met de sterke verhalen. Daar gaat het op een avond als deze natuurlijk vooral om: mooie verhalen en herinneringen.

Al met al een zeer geslaagde avond met meer dan 200 bezoekers van de receptie en meer dan 150 leden en oud-leden op het feest.

Veel mensen hebben hier heel veel uren in gestoken en hebben er voor gezorgd dat het zo’n mooie avond kon worden. Helaas kan ik hier niet iedereen noemen. Veel leden hebben op de avond zelf geholpen en veel leden hebben geholpen met het vinden van sponsoren. Ook die dank ik natuurlijk graag. Speciale dank gaat toch uit naar de Jubileumcommissie onder leiding van Willem Cornelisse. De commissie bestond verder uit Jacolien, Eva, Miranda, Wijnand, Ivo en Alma. Zij hebben hier allemaal ontzettend veel tijd in gestoken en het bestuur is hen dan ook geweldig dankbaar. Verder bedank ik graag –ook op deze plek- nog een keer Rien de Roon voor de geweldige wijze waarop hij invulling gaf aan het spreekstalmeesterschap.

En tenslotte wil ik Kees Verkerk nog een keer ontzettend bedanken. Kees, bedankt dat je hier was, bedank voor je trouw aan SVR en bedankt voor al je mooie verhalen.

Ik hoop veel leden en oud-leden weer te zien op 14 december, tijdens de KPN-cup en op 11 januari, tijdens de Nieuwjaarsreceptie.

Sander de Iongh