Sinds zaterdag 29 november jl. is Schaatsbaan Rotterdam weer open. Op woensdagavond 3 december start ook weer de SVR-training op de schaatsbaan.

De training begint om 19.00 uur  (direct na de dweilpauze).